Акредитаційна експертиза підготовки магістрів "Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології "

З 22 по 24 листопада 2018 р. в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено  акредитаційну експертизу підготовки магістрів зі спеціальності  151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології  за другим (магістерським) рівнем. 

Подивитися висновки