Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (бакалавр)

Силлабуси:

ОК1 Вища математика

ОК2 Фізика

ОК3 Електротехніка, вимірювання та метрологічне забезпечення

ОК4 Основи програмування

ОК5 Інженерна та комп’ютерна графіка

ОК6 Інформаційні і комунікаційні технології 

ОК7 Охорона праці та безпека життєдіяльності 

ОК8 Іноземна мова

ОК9 Історичні та соціально-політичні студії

ОК10 Філософсько-українознавчі студії

ОК11 Українська мова

ОК12 Командоутворення й технології командної роботи

ОК13 Теоретико-прикладні основи права

ОК14 Основи автоматизації, монтажу та налагодження технічних засобів систем керування

ОК15 Основи ТАУ

ОК16 Основи проектування СУ

ОК17 Електроніка та мікропроцесорна техніка

ОК18 Теорія автоматичного управління

ОК19 Теорія електроприводу та СУЕП

ОК20 Програмування, бази даних, програмне забезпечення в мікропроцесорних системах і системах управління

ОК21 Основи комп’ютерно-інтегрованого управління

ОК22 Технічні засоби автоматизації

ОК23 Системний аналіз, ідентифікація та моделювання процесів і систем

ОК24 Автоматизовані системи управління технологічними процесами і обєктами

ОК25 Вступ до фаху та виробниче навчання

ОК26 1 виробнича практика РП

ОК27 2 виробнича практика РП

ОК28 1 технологiчна практика РП

ОК29 2 технологiчна практика РП

ОК30 переддипломна практика РП

ОК31 Бакалаврська кваліфікаційна робота МВ

ОК32 Фізичне виховання