Акредитаційна експертиза підготовки бакалаврів "Практична психологія"

З 29 по 31 травня 2019 року в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Практична психологія» зі спеціальності 053 «Психологія» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Подивитися висновки