Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування» спеціальності 073 "Менеджмент" за першим(бакалаврським) рівнем вищої освіти.

З 29 по 31 травня 2019 року в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Подивитися висновки