Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми "Теплоенергетика" спеціальності 144 "Теплоенергетика" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

З 18 по 20 червня 2019 року в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми "Теплоенергетика" спеціальності 144 "Теплоенергетика" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Подивитися висновки