Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми "Видавничо-поліграфічна справа" спеціальності 015 "Видавничо-поліграфічна справа" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

З 12 по 14 червня 2019 року в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми "Видавничо-поліграфічна справа" спеціальності 015 "Видавничо-поліграфічна справа" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Подивитися висновки