Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми "Електричні станції, мережі та системи" спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехника та електромеханіка" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

З 24 по 26 червня 2019 року в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми "Електричні станції, мережі та системи" спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехника та електромеханіка" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Подивитися висновки