Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми "Прикладна механіка. Зварювання" спеціальності 131 "Прикладна механіка" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

З 24 по 26 червня 2019 року в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми "Прикладна механіка. Зварювання" спеціальності 131 "Прикладна механіка" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Подивитися висновки