Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми "Харчові технології" спеціальності 015 "Харчові технології" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

З 24 по 26 червня 2019 року в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми "Харчові технології" спеціальності 015 "Харчові технології" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Подивитися висновки