Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Освітні, педагогічні науки», за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

З 17 по 19 червня 2020 року в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Освітні, педагогічні науки», за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.

Подивитися висновки