Акредитаційна експертиза освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки», за третім (доктор філософії) рівнем вищої освіти, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

З 16 по 18 листопада 2020 року в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено акредитаційну експертизу освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки», за третім (доктор філософії)рівнем вищої освіти, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.


Подивитися висновки