Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, галузі знань15 Автоматизація та приладобудування, спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-

З 09 по 11 березня 2021 року в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, галузі знань15 Автоматизація та приладобудування, спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

Подивитися висновки