Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Психологія іміджу»,за початковим рівнем (коротким циклом) вищої освітии, галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 053 Психологія

З 15 по 17 березня 2021 року в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Психологія іміджу»,за початковим рівнем (коротким циклом) вищої освітии, галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 053 Психологія.

Подивитися висновки