Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», за початковим рівнем (коротким циклом) вищої освіти, галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування, спеціальності 151 Автоматизація та комп’ю

З 14 по 17 квітня 2021 року в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», за початковим рівнем (коротким циклом) вищої освіти, галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування, спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

Подивитися висновки