Українська інженерно-педагогічна академія оголошує на вересень 2021 року додатковий набір за наступними конкурсними пропозиціями

 

1.     За державним замовленням для здобуття ступеня МАГІСТР (на основі ОС бакалавра) денної форми здобуття освіти за спеціальностями, яким надається особлива підтримка.

2.     За рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня МАГІСТР денної та заочної форми здобуття освіти (на основі ОС бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста))

3.     За рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня БАКАЛАВР, Молодший БАКАЛАВР заочної форми здобуття освіти (на основі ПЗСО)

4.     За рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня БАКАЛАВР на 1 курс (з скороченим строком  навчання) та на 2(3) курси (з нормативним строком навчання), денної та заочної форми здобуття освіти (на основі молодшого спеціаліста)