Конференція ВТЕІ КНТЕУ 27-30 березня 2012


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Київський національний торговельно-економічний університет; Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ; Ужгородський навчальний центр КНТЕУ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego, w. Kielcach (Polska); Університет «Petre Andrei» м. Яси (Румунія); Академічне товариство ім. М. Балудянського м. Кошице  (Словацька Республіка); Уральський державний економічний університет (м. Єкатеринбург, Російська Федерація) проводять Міжнародну науково-практичну конференцію  «ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ  В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ» (27-30 березня 2012 року, Україна – Словаччина).

Тематика конференції:

  1. Управління міжнародною конкурентоспроможністю та розвиток менеджменту інновацій в умовах глобалізації.
  2. Роль інновацій в соціально-економічному розвитку європейських країн.
  3. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку економіки. Державне регулювання економічного розвитку країни: вітчизняний та зарубіжний досвід.
  4. Уніфікація обліково-аналітичних процедур: міжнародний досвід і вітчизняна практика.
  5. Інформаційно-комунікаційні технології в економічній діяльності підприємств.
  6. Світові тенденції маркетингових товарних інновацій.
  7. Вітчизняний та світовий досвід організації ресторанного та туристичного бізнесу.
  8. Проблеми та перспективи застосування педагогічних інновацій в контексті європейської інтеграції Вищої освіти.
  9. Державотворчі процеси в Україні: філософський, історичний, етнокультурний та правовий аспект.