Викладачі кафедри менеджменту УІПА взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Сектори економіки в процесі реалізації державної регіональної політики»

В рамках Дванадцятих регіональних та муніципальних читань 26 жовтня на базі Тернопільського національного економічного університету відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Сектори економіки в процесі реалізації державної регіональної політики». Місцем проведення наукових зустрічей було обрано  Національний заповідник «Замки Тернопілля», що у місті Збараж Тернопільської області.

Участь в конференції взяли представники органів державної влади та місцевого самоврядування Тернопільської області, керівники бізнесу, науковці, студенти всіх регіонів України, вчені та практики з Польщі, Грузії, Білорусі, Словаччини, Чехії. Професором кафедри менеджменту УІПА д.екон.н. Карловою О.А. на секційному засіданні  представлена доповідь про «Узгодження інтересів ключових суб’єктів території в стратегічному управлінні», її висновок про обґрунтування переходу на якісно новий рівень збалансованого розвитку економіки винесено в рекомендації конференції. Також опубліковані тези доповідей доцента кафедри менеджменту к.екон.н. Дуднєвої Ю.Е. «Стратегічні напрями забезпечення енергонезалежності країни та регіонів через розвиток альтернативної енергетики»; доцента кафедри менеджменту к.екон.н. Шматько Н.М. «Сутність організаційно-економічної стійкості підприємства в умовах турбулентного ринкового середовища».

Після обговорення доповідей та прийняття рекомендацій, 27 жовтня, учасники конференції ознайомились з практикою реалізації регіональної соціально-економічної політики розвитку Кременецького району Тернопільської області. Кафедра менеджменту і публічного адміністрування Тернопільського національного економічного університету підтвердила плідність наукової та практичної співпраці з кафедрою менеджменту Української інженерно-педагогічної академії.