Університет Крайова (Румунія) - Новий закордонний партнер УІПА

Університет Крайова та Українська інженерно-педагогічна академія, визнаючи важливість академічного міжнародного співробітництва, уклали двосторонню угоду про академічне співробітництво з метою сприяння тісній співпраці та академічному обміну між двома ЗВО.

В рамках угоди ЗВО партнери зосереджують свою увагу на сприянні подальшому розвитку освітніх та наукових зв'язків, прагнуть розвивати партнерські відносини спрямовані на розвиток академічного та культурного обміну через взаємну допомогу у сферах освіти та досліджень.

Метою цієї Угоди сприяння спільній та узгодженій реалізації навчальних та дослідницьких програм шляхом:

- активного обміну професорів для проведення лекції та надання консультацій;

- сприяння науково-педагогічному співробітництву у сферах взаємного інтересу;

- надання взаємної допомоги для зміцнення наукових та викладацьких навичок вчених та викладачів;

- обміну студентами за умови виконання ними Умов прийому приймаючого ЗВО;

- сприяння освітнім стажуванням та академічної мобільності;

- сприяння академічному обміну для розвитку передових методів навчання;

- сприяння обміну науковими та академічними публікаціями;

- розповсюдження інформації про навчально-дослідницьку практику в кожному навчальному закладі;

- інтеграції відповідної інформації щодо навчально-дослідницької діяльності партнерів на офіційних веб-сайтах кожної Сторони;

- сприяння впровадженню спільних наукових публікацій у наукових журналах, збірниках наукових та навчальних матеріалів та інших публікаціях обох Сторін;

- надання можливості академічному персоналу ЗВО брати участь у спільних семінарах, конференціях;

- заохочення спільних дослідницьких проектів та грантових програм;

- пропагування цінностей культури та цивілізації обох Сторін.