Апеляційні заяви

 

Апеляційні заяви

на результати вступного фахового випробування

для здобуття  ступеня бакалавра  

денної форми навчання

на базі ОКР «Молодшого спеціаліста»

подавати до аудиторії 10/3

з 10.00 год. до 13.00 год.

01.08.2018 р.

Засідання апеляційної комісії відбудеться

01.08.2018 р.  з 14.00 год. до 16.00 год., ауд. 10/3