Запрошуємо до участі у ХІ Міжнародній науково-практичній конференції «Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління»

Запрошуємо академічну спільноту взяти участь у роботі ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління», яка відбудеться 18 жовтня у м. Києві.

Напрями роботи Конференції:

  • удосконалення системи інформаційної та інформаційно-аналітичної підтримки науково-технічної, інноваційної діяльності та трансферу технологій;
  • прогнозування пріоритетних напрямів науково-технічної та інноваційної діяльності: підходи, методи, перспективи розвитку;
  • результативність науково-технічної, інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій в Україні;
  • науково-технічна та інноваційна діяльність в Україні в контексті євроінтеграційних процесів;
  • гармонізація національних стандартів у сфері інформації та документації з міжнародними та європейськими;
  • створення і використання електронних ресурсів, наукометричних баз даних, електронних бібліотек;
  • аналітичні інструменти оцінювання стану та тенденцій розвитку науки та освіти.

Детальніше у Інформаційному листі