Розпочала роботу експертна комісія на кафедрі ХХТ

 На кафедрі харчових та хімічних технологій з 19 грудня приступила до роботи експертна комісія у складі: Валько Миколи Івановича – завідувача кафедри харчових технологій Херсонського національного технічного університету, доктор технічних наук, голови комісії та Зінченко Інни Миколаївни, доцента кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Національного університету харчових технологій, кандидата технічних наук.

Комісія створена з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Професійна освіта (Харчові технології) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Українській інженерно-педагогічній академії.