На базі Української інженерно-педагогічної академії пройшов Національний науково-практичний форум «Наука. Інновації. Якість»

 

Форум проведено за підтримки Ради молодих учених при МОН України спільно з Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Київським національним університет ом технологій та дизайну, Громадською спілкою «Асоціація з розвитку професійної та неперервної освіти», який відбувся  9-10 серпня 2022 року.

У форумі взяли участь науковці, викладачі, аспіранти, студенти, фахівці з інноваційних розробок в різних сферах сучасного суспільства. Результати своїх досліджень і досвіду у сфері наукових та інноваційних розробок, а також забезпечення якості технологій та освіти представили науковці провідних закладів й установ України: Київський національний університет будівництва і архітектури, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Державний науково-дослідний інститут МВС України, Інститут сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук, Дніпровський гуманітарний університет, Національний університет «Львівська політехніка», Державна установа «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров`я України», Університет імені Альфреда Нобеля та інші.

Також в рамках форуму для аспірантів та молодих учених був організований Науковий Хаб, на якому обговорили питання забезпечення якості освітньо-наукової підготовки, академічної наукової мобільності, академічної доброчесності в освітньому та наукових процесах, забезпечення якості освітнього й наукового середовища.