Пам'ятка з питань військового обліку

Головний корпус,  тел.: 733-79-52

Призовники і військовозобов’язані повинні перебувати на військовому обліку за місцем проживання у районних (міських) військових комісаріатах, за місцем роботи (навчання) на підприємствах, в установах, організаціях.

Студенти чоловічої статі. які зараховані на навчання повинні прибути до фахівця з військового обліку до 1 жовтня з наступними документами:

  • Паспорт
  • Ідентифікаційний код
  • Приписне посвідчення або військовий квиток (тимчасове посвідення).

Студентам призовного віку, які навчаються у закладах вищої освіти на денній формі навчання надається відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання, у т.ч. під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти. Студенти відраховані з навчального закладу з будь-яких причин право на відстрочку втрачають.

Громадяни призовного віку, які перервали навчання у зв'язку з отриманням академічної відпустки, реалізують право на академічну мобільність, а також які поновлені у закладі вищої освіти, право на надану відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачають.

У разі переведення призовників, які навчаються у закладах вищої освіти з денною формою навчання, для навчання в інший заклад вищої освіти із зазначеною формою навчання, право на відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачається.

Призовники, яким надано відстрочку від призову на строкову військову службу, зобов'язані щороку до 1 жовтня подавати у районні (міські) військові комісаріати документи (довідку про навчання в Академії на відповідному курсі), що підтверджують їх право на відстрочку.

Призовники, які втратили підстави для надання відстрочки від призову на строкову військову службу, підлягають призову під час здійснення чергового призову.

Призовники і військовозобов’язані, які отримали повістки районного (міського) військового комісаріату повинні прибувати точно у встановлений час, маючи при собі військовий квиток або приписне посвідчення.

Призовники і військовозобов’язані у випадках втрати військово-облікового документа повинні негайно повідомляти про це районним (міським) військовим комісаріатам за місцем військового обліку.