Група сприяння працевлаштуванню

 Працевлаштування випускників Академії здійснюється відповідно статті 64 Закону України «Про освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996р. №992 «Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням» та статті 197 Кодексу законів України про працю Групою сприяння працевлаштуванню студентів і випускників Академії.

Держава у співпраці з роботодавцями забезпечує створення умов для реалізації випускниками закладів вищої освіти права на працю, гарантує створення рівних можливостей для вибору місця роботи, виду трудової діяльності з урахуванням здобутої вищої освіти та суспільних потреб.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2013р. №363 «Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» формується державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою.

Постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015р. відмінено будь-яку примусовість у працевлаштуванні і відтепер випускник має вільно обирати місце майбутньої роботи на підприємстві, в організації чи установі будь-якої форми власності. Скасовано також обов’язкове підписання тристоронніх угод, видачу випускникові направлень на роботу та довідок про самостійне працевлаштування.

Згідно наказу ректора Академії створюються постійно діючі групи з працевлаштування випускників.

Групою сприяння працевлаштуванню студентів і випускників та відповідальними від факультетів та кафедр створюється банк вакансій для випускників Академії.

За допомогою Групи сприяння працевлаштуванню студентів і випускників проводиться робота з адаптації молодих спеціалістів на першому робочому місці, різноманітні семінарські та тренінгові заняття, організовується участь випускників в ярмарках вакансій. Для випускників Академії проводяться збори, групові та індивідуальні співбесіди з метою ознайомлення їх з правами, обов’язками, соціальними гарантіями при працевлаштуванні.

Представники Групи сприяння працевлаштуванню студентів і випускників проводять консультації, ознайомлюють студентів з вакансіями та повідомляють про вимоги роботодавців до кандидатів.

У грудні-січні відбувається персональний розподіл випускників Академії.

При працевлаштуванні випускники Академії офіційно інформують Академію.