hKNQZE0QeiY Загальна інформація

З 15 по 17 квітня 2024 року в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено акредитаційну експертизу освітньо-наукової програми «Якість, стандартизація та метрологічне забезпечення», за третім (доктор філософії) рівнем вищої освіти, галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування, спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.

Подивитися висновки

 

 

З 01 по 03 квітня 2024 року в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено акредитаційну експертизу освітньо-наукової програми «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», за третім (доктор філософії)рівнем вищої освіти, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 015 Професійна освіта.

Подивитися висновки

 

 

З 12 по 14 лютого 2024 року в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Краєзнавчо-туристична робота», за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, галузі знань 03 Гуманітарні науки, спеціальності 032 Історія та археологія.

Подивитися висновки

 

 

З 21 по 23 лютого 2022 року в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Управління підприємствами сфери послуг)», за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 015 Професійна освіта.

Подивитися висновки