Всесвітній форум з інженерної освіти 2015

 

Ректор УІПА, Президент Українського Національного моніторингового комітету IGIP проф. Коваленко О.Е., доцент кафедри ІТМ і ЗВ, Генеральний секретар Українського Національного моніторингового комітету IGIP Купріянов О.В. і студентка технологічного факультету Рябчикова К.М. взяли участь в Світовому форумі з інженерної освіти WEEF 2015 (http://weef2015.eu), який відбувся 20-24 вересня 2015 р. у Флоренції, Італія. Палац конгресів Флоренції об'єднав в своїх стінах щорічні конференції інженерно-педагогічних товариств всього світу, а WEEF 2015 заслужив статус найбільшої світової конференції в галузі інженерної освіти. Провідні фахівці в галузі вищої технічної освіти обмінялися досвідом і знаннями, які об'єднані загальною темою «Інженерна освіта для гнучкого суспільства». 

 

Серед організаторів і учасників Форуму були:

 

 

 • IFEES (International Federation of Engineering Education Societies - Міжнародна федерація товариств інженерної освіти).

 

 • COPI (Conference for Engineering – Конференції для інженерії).

 

 • EEDC/SEFI (European Engineering Deans Council / European Society for Engineering Education - Європейська Рада деканів по інженерії / Європейське товариство з інженерної освіти).

 

 • ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education – Європейська мережа по акредитації інженерної освіти).

 

 • UCEET (European Civil Engineering Education and Training Association – Європейська асоціація по підготовці громадянських інженерів).

 

 • GEDC (Global Engineering Deans Council – Глобальна Рада деканів з інженерії).

 

 • IGIP (International Society for Engineering Education - Міжнародне товариство з інженерної педагогіки).

 

 • IIDEA (International Institute for Developing Engineering Academics - Міжнародний інститут з розвитку вищої інженерної освіти).

 

 • IACEE (International Association for Continuing Engineering Education - Міжнародна асоціація безперервної інженерної освіти).

 

 • BEST (Board of European Students of Technology – Правління студентів-технологів Європи).

 

 • IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers - Інститут інженерів з електротехніки та електроніки).

 

 • SPEED (Student Platform for Engineering Education Development - Студентський союз з розвитку інженерної освіти). 

 

Ректор академії Коваленко О.Е. виступила з доповіддю на тему «Психологічні аспекти навчання інженерів в технічному вищому навчальному закладі». 

 

Студентка технологічного факультету Рябчикова К. представила роботу на тему «Компетентнісний підхід уніфікації професійно-технічних училищ», а також виступила в ролі керівника однієї з секцій форуму. 

 

Українська делегація взяла участь в щорічних Загальних зборах IGIP. На зборах заслуховували доповіді Президента і Генерального секретаря IGIP, сформульовані плани товариства на наступний рік. 

 

Під час форуму відбулося засідання Міжнародного моніторингового комітету IGIP, на якому були розглянуті кандидатури на звання Міжнародних інженерів-педагогів ING PAED IGIP. Були затверджені 10 українських випускників Центрів інженерної педагогіки 2015 р., що представляють Українську інженерно-педагогічну академію і Національний гірничий університет. 

 

Звання Міжнародного інженера-педагога ING PAED IGIP було присуджене цього року таким викладачам УІПА:

 

 

 • Близниченко Олені Миколаївні – асистенту кафедри теплоенергетики та енергозберігаючих технологій;

 

 • Литвину Олегу Олеговичу – декану технологічного факультету;

 

 • Петренку Андрію Миколайовичу – доценту кафедри інтегрованих технологій в машинобудуванні і зварювального виробництва;

 

 • Фесенку Геннадію Івановичу – старшому викладачу кафедри металоріжучого обладнання і транспортних систем. 

 

Вітаємо викладачів!