Стажування без відриву від виробництва у Польщі

 Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь в стажуваннібез відриву від виробництва«Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління», яке відбудеться27 лютого – 3 березня 2017р., місто Новий Сонч, Польща.

Тривалість стажування: 2 кредити (60 годин).

Запрошуємо всіх бажаючих взятиучасть в стажуваннібез відриву від виробництва«Інноваційніосвітнітехнології: європейськийдосвід та йоговпровадження в підготовкуфахівців з економіки та управління», яке відбудеться27 лютого – 3 березня 2017р.,містоНовийСонч, Польща.

Організатори: Вища школа бізнесу – Національний університет Луїса за підтримки Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій.

Тривалість стажування – 2 кредити (60 годин):

- віртуальна екскурсія через офіційний інформпортал університету – 6 годин;

-лекції в режимі реального часу – 10 годин;

- підготовка тез науково-методичної доповіді за обраною проблематикою (профілем роботи здобувача) – 18 годин;

- індивідуальна робота – 26 годин.

Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує міжнародний досвід кандидата на здобуття звання доцента і професора відповідно до нового Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань в Україні.

Більш детальна інформація щодо стажування міститься у Інформаційному буклеті