Науково-педагогічне стажування в Празькому економічному університеті

Науково-педагогічне стажування в Празькому економічному університеті

Запрошуємо викладачів та аспірантів  УІПА долучитися до групи, 
яка виїжджає на науково-педагогічне стажування «Інновації в навчальному процесі: методи, підходи, технології (на прикладі підготовки бакалаврів та магістрів)» в один з провідних національних  ВНЗ Чехії – Vysoká škola ekonomická v Praze (https://www.vse.cz/)

Науково-педагогічне стажування в Празькому економічному університеті

Запрошуємо викладачів та аспірантів  УІПА долучитися до групи, 
яка виїжджає на науково-педагогічне стажування «Інновації в навчальному процесі: методи, підходи, технології (на прикладі підготовки бакалаврів та магістрів)» в один з провідних національних  ВНЗ Чехії – Vysoká škola ekonomická v Praze (https://www.vse.cz/)

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СТАЖУВАННЯ

Модуль 1. Організація навчального процесу і програми підготовки студентів в Vysoká škola ekonomická v Praze (36 годин)

  1. Організаційна структура та матеріальна база Vysoká škola ekonomická v Praze.
  2. Використання сучасних інформаційних технологій в організації навчального процесу.
  3. Програми підготовки бакалаврів та магістрів: виклики інноваційної економіки та орієнтація на майбутнє.

Модуль 2. Методи підготовки висококваліфікованих фахівців світового рівня  (36 годин)  

  1. Розвиток інноваційного мислення та креативних здібностей як основа підготовки сучасного професіонала.
  2. Інтеграція науки та практики. Підготовка фахівців, здатних самостійно формулювати та вирішувати складні професійні задачі.
  3. Інноваційні інформаційні технології та інтерактивні комунікації в освітньому процесі.

Модуль 3. Лекції, семінари, тренінги: структура та зміст. Досвід викладання та майстер-класи (на прикладі викладання конкретних дисциплін (36 годин)

Дистанційна частина стажування (з 22 по 27 жовтня) містить у собі: вивчення організаційної структури університету, умов вступу та напрямів підготовки студентів через доступ до офіційного сайту університету, робота з презентаційним матеріалом, ознайомлення з науковими працями викладачів університету. 

Очна частина стажування (з 28 жовтня по 6 листопада) містить у собі презентацію університету, безпосереднє знайомство з матеріально-технічною частиною університету, аудиторну та позааудиторну, у тому числі самостійну, роботу у відповідності до програми стажування, консультації, роботу з бібліотечним фондом університету.

Деталі у Додатку: Стажування Vysoká škola ekonomická v Praze