Рішення Вченої ради

Про розгляд і затвердження стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності УІПА на 2013-2018 роки. Від 27.11.2012р. 

Про хід впровадження в академії Закону України «Про вищу освіту». Від 28.10.2014р. 

Про затвердження зразку та порядку виготовлення документу про вищу освіту в УІПА. Від 26.05.2015р. 

 

Рішення 2018-2019

Про організацію навчального процесу в 2018-19 н.р. Від 27.08.2018 р.

 

Про організацію навчального процесу в академії в 2017-18 н.р. Від 22.08.17

Про підготовку до зимового періоду. Від 26.09.17 р.

Про реалізацію Концепції інтернаціоналізації. Від 26.09.17 р.

Про результати вивчення студентами навчальних дисциплін за технологією концентрованого навчання. Від 31.10.17 р.

Про стан впровадження дистанційної освіти в умовах застосування технології концентрованого навчання. Від 31.10.17 р.

Про аналіз результатів анкетування студентів 1 курсу. Від 07.12.17 р.

Про науково-дослідну роботу студентів. Від 07.12.17 р.

Про госпдоговірні НДР. Від 21.12.17 р.

Про ефективність роботи аспірантури. Від 21.12.17 р.

Про стан профорієнтаційної роботи. Від 21.12.17 р.

Про анаіз успішності студентів. Від 30.01.18 р.

Про працевлаштування випускників. Від 30.01.18 р.

Про атестацію дистанційних курсів. Від 27.02.18 р.

Про роботу наукової бібліотеки. Від 27.02.18 р.

Про концепцію оцінювання рівня професійної активності НПП. Від 27.02.18

Про застосування технології дистанційного навчання для магістрів заочної форми. Від 13.04.18 р.

Про підсумки НДР за 2017 р. Від 13.04.18 р.

Про результати проходження практик студентами. Від 13.04.18 р.

Про стан реалізації заходів щодо запобігання та виявлення академічного плагіату. Від 13.04.18 р.

Про забезпеченість навчальними кафедральними ресурсами. Від 24.04.18 р.

Про результати конкурсу сайтів. Від 24.04.18 р.

Про роботу з ліцензування спеціальностей. Від 24.04.18 р.

Про реалізацію Концепції інтернаціоналізації УІПА. Від 31.05.2018 р.

Про реалізацію системи внутрішнього забезпечення якості. Від 31.05.2018 р.

Про результати розподілу випускників. Від 31.05.2018 р.

Про стан виховної роботи в академії. Від 31.05.2018 р.

Про аналіз досвіду впровадження технології концентрованого навчання. від 15.06.2018 р.

Про навчання студентів з питань безпеки життєдіяльності. Від 15.06.2018 р.

Про підсумки господарської діяльності. від 15.06.2018 р.

Про результати анкетування студентів. Від 15.06.2018 р.

Про результати визначення рейтингу кафедр та викладачів. Від 15.06.2018 р.

Про результати нового набору та формування навчального навантаження по кафедрах академії на 2016/17 н.р.

Про зміни в організації практичної підготовки студентів та затвердження нового графіку організації навчального процесу.

Про хід виконання плану заходів щодо усунення недоліків виявлених комісією Державної інспекції навчальних закладів України

Про викладання дисциплін іноземною мовою

Про стан підготовки академії та структурних підрозділів до стабільної, безаварійної роботи в осінньо-зимовий період 2016/17 н.р.

Про стан розробки дидактичних матеріалів для аудиторної та позааудиторної работи студентів

Про підсумки аналізу навчальних планів та шляхи їх удосконалення

Про стан укладання госпдоговірних НДР на кафедрах академії

Про науково-дослідну роботу студентів академії та завдання з її вдосконалення. Від 29.11.2016р.

Про удосконалення курсововго та дипломного проектування згідно з системою внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності. Від 29.11.2016р.

Про результати поточного і ректорського контролю успішності студентів та хід підготовки до зимової екзаменаційної сесії 2016/17 н.р. Від 29.11.2016р.

Про хід впровадження технологій дистанційного навчання в академії. Від 29.11.2016р.

Про створення умов для реалізації випускниками академії 2017 року права на працевлаштування та результати зворотного зв'язку з випускниками академії 2016 року. Від 20.12.2016р.

Про ефективність роботи аспірантури і докторантури та академічну мобільність аспірантів . Від 20.12.2016р.

Про стан профорієнтаційної  роботи в академії. Від 20.12.2016р.

Про результати проведеного самоаналізу діяльності академії. Від 20.12.2016р.

Про аналіз успішності навчання студентів(за результатами зимової екзаменаційної сесії 2016/17 н.р.) та наявність академічної заборгованості. Від 28.02.2017 р.

Про хід впровадження технологій дистанційного навчання. Від 28.02.2017 р.

Про виконання бюджету академії в 2016 році та ухвалення фінансового плану академії на 2017 рік. Від 28.02.2017 р.

Про організацію та контроль дипломного проектування магістрів. Від 10.03.2017 р. 

Про організацію та контроль підготовки аспірантів та докторантів. Від 10.03.2017 р. 

Про нову технологію розрахунку вартості навчання.Від 10.03.2017 р. 

Про реалізацію системи внутрішнього забезпечення якості. Від 31.05.2018 р. реалізацію системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в УІПА. Від 28.03.2017 р.

Про результати проходження практик студентами всіх курсів у 2016/17 н.р. Від 28.03.2017 р.

Про моніторинг стану інформаційних систем (реалізація системи забезпечення якості вищої освіти). Від 28.03.2017 р.

Про підсумки науково-дослідної діяльності академії за 2016 рік та напрямки підвищення її ефективності. Від 28.03.2017 р.

Про результати попереднього планування навчального навантаження на 2017/18 н.р. Від 25.04.2017 р.

Про організацію навчального процесу в академії в 2017/2018 навчальному році. Від 25.04.2017 р.

Про результати проведенного в академії конкурсу сайтів. Від 30.05.2017

Про аналіз результатів анкетування студентів в рамках моніторингу навчального процесу. Від 30.05.2017

Про станроботи кафедр щодо направлення заявок на участь  у міжнародних грантових програмах за науково-дослідницьким та освітньо-організаційним напрямком. Від 30.05.2017

Про стан виховної роботи в академії у 2016/2017 н.р. Від 30.05.2017

Про результати персонального розподілу випускників академії 2016-17 н.р.. Від 30.05.2017

Про результати атестації дистанційних курсів. Від 27.06.2017 р.

Про ефективність роботи кафедр протягом 2016/2017 р. Від 27.06.2017 р.

Про затвердження порядку проведення анкетування студентів у 2017/2018 н.р.. Від 27.06.2017

Про підсумки профорієнтаційної роботи в 2016/2017 н.р. Від 27.06.2017

 

Про розгляд та затвердження Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти. Від 03.09.2015р. 

Розгляд та затвердження Положення про магістерську кваліфікаційну роботу Від 29.09.2015р. 

Про підсумки профорієнтаційної роботи та прийому студентів на перший та старші курси академії, завдання на новий навчальний рік, затвердження плану заходів. Від 29.09.2015р.

Про закриття відокремленого підрозділу УІПА. Від 29.09.2015р.

Про стан підготовки академії та структурних підрозділів до стабільної, безаварійної роботи в осінньо-зимовий період 2015/2016 н.р., виконання заходів з енергозбереження. Від 29.09.2015р.

Про розгляд та затвердження системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в УІПА. Від 27.10.2015р. 

Про основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності в УІПА Від 27.10.2015р. 

Про організацію фізичного виховання в УІПА (на виконання Закону України«Про вищу освіту»). Від 27.10.2015р. 

Про впровадження іноземних мов у навчальний процес УІПА Від 27.10.2015р. 

Про діяльність наукової бібліотеки за 2011 – 2015р.р. Від 24.11.2015р. 

Про контроль поточної успішності студентів та хід підготовки до зимової екзаменаційної сесії 2015-2016 н.р. Від 24.11.2015р.

Про роботу аспірантури та докторантури в 2015р. Від 24.11.2015р.

Про аналіз результатів анкетування студентів в рамках моніторингу якості навчального процесу. Від 15.12.2015р. 

Про проведення конкурсного відбору при заміщені вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів. Від 15.12.2015р.

Про створення центру інформаційних технологій у навчальному процесі. Від 26.01.2016р.

Аналіз успішності навчання студентів (по результатам зимової кзаменаційної сесії 2015/16 н.р.) Від 26.01.2016р. 

Про реалізацію заходів із запобігання корупції та хабарництва в академії Від 26.01.2016р. 

Про міжнародну діяльність академії та академічну мобільність учасників освітнього процесу. Від 26.01.2016р.

Про виконання бюджету академії в 2015 році та ухвалення фінансового плану академії на 2016 рік. Від 01.03.2016р. 

Про підсумки науково-дослідної діяльності академії за 2015р. та напрямки підвищення її ефективності. Від 01.03.2016р.

Про результати моніторингу якості дипломного та курсового проектування на кафедрах академії. Від 29.03.2016р. 

Про результати моніторингу організації навчального процесу в ННППІ УІПА м. Артемівськ. Від 29.03.2016р.

Про зміну назви Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту (м. Артемівськ). Від 29.03.2016. 

Про результати моніторингу функціонування системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності. Від 29.03.2016р.

Про контроль поточної успішності за результатами проведення ректорських контрольних робіт. Від 25.04.2016р. 

Про результати персонального розподілу випускників академії 2015-16 н.р. Від 25.04.2016р.

Про науково-дослідну роботу студентів та завдання з її вдосконалення Від 25.04.2016р.

Про результати попереднього планування навчального навантаження на 2016/17 н.р. Від 25.04.2016р.

Про якість надання освітніх послуг в рамках реалізації внутрішньої системи забезпечення якості. Від 31.05.2016р.

Про підсумки анкетування студентів у 2015/16 н.р. Від 31.05.2016р.