Склад Вченої ради академії

1. Коваленко О.Е. – ректор академії (голова Вченої ради);

2. Тарасюк А.П.– перший проректор з науково–педагогічної роботи (заступник голови Вченої ради);

3. Васильєва І.Г. – проректор з науково–педагогічної роботи;

4. Лазарєв М.І. – проректор з наукової роботи;

5. Вілков С.М. – проректор з науково–педагогічної роботи;

6. Попова Л.А. – головний бухгалтер;

7. Антоненко Н.С. – декан факультету Енергетики, енергозберігаючих технологій і автоматизації енергетичних процесів;

8. Коваленко Д.В. – декан факультету Міжнародних освітніх програм;

9. Кондратюк О.Л. – декан факультету Комп’ютерних і інтегрованих технологій в виробництві та освіті;

10. Литвин О.О. – декан Технологічного факультету;

11. Ярмош О.В. – декан факультету Економічних, управлінських та освітніх технологій;

12. Коломієць В.В. – керівник Навчально–наукового професійно-педагогічного інституту (м. Бахмут);

13. Зеленін Г.І. – голова профкому;

14. Мельниченко О.О. – Вчений секретар;

15. Чалий С.О. – помічник першого проректора;

16. Александров О.В. – зав. кафедрою Харчових та хімічних технологій;

17. Британ Ю.А. – зав. кафедрою Фізичного виховання;

18. Брюханова Н.О. – зав. кафедрою Педагогіки, методики та менеджменту освіти;

19. Єльникова Г.В. – зав. кафедрою Менеджменту;

20. Ілюха М.Г. – професор кафедри Харчових та хімічних технологій;

21. Канюк Г.І. – зав. кафедрою Теплоенергетики та енергозберігаючих технологій;

22. Карпенко С.В. – директор Наукової бібліотеки;

23. Купріянов О.В. – доцент кафедри Інформаційних комп’ютерних і поліграфічних технологій;

24. Ковальов В.М. – зав. кафедрою Економіки підприємств та менеджменту;

25. Людвичек К.В. – директор Центру удосконалення підготовки іноземних громадян;

26. Литвин О.М. – зав. кафедрою Вищої та прикладної математики;

27. Лунячек В.Е. – зав. кафедрою Креативної педагогіки та інтелектуальної власності;

28. Нечуйвітер О.П. – зав. кафедрою Інформаційних комп’ютерних і поліграфічних технологій;

29. Пантелеєва І.В. – доцент кафедри Фізики, електротехніки та електроенергетики;

30. Петров С.В. – зав кафедрою Фізики, електротехніки та електроенергетики;

31. Прохорова В.В. – зав. кафедрою Економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання;

32. Подоляк О.С. – завідувача кафедри Металорізального обладнання і транспортних систем;

33. Рябчиков М.Л. – зав. кафедрою Технологій і дизайну;

34. Резніченко М.К. – зав. кафедрою Інтегрованих технологій в машинобудуванні та зварювального виробництва;

35. Рудась В.Г. – начальник Навчально–методичного відділу;

36. Рубцова Г.С. – начальник відділу кадрів;

37. Соколова І.М. – зав. кафедрою Практичної психології;

38. Тріщ Р.М. – зав. кафедрою Охорони праці, стандартизації та сертифікації;

39. Хорошилов О.М. – професор кафедри Металорізального обладнання і транспортних систем;

40. Щербіна І.В. – зав. кафедрою Філософії, українознавства та політології;

41. Драгун В.В. – аспірант;

42. Єгорова Є.О.– студентка факультету КІТВО;

43. Ільчук В.М. – студентка Технологічного факультету;

44. Пономарьова Т.В. – студентка факультету ЕУОТ;

45. Радченко О.К.–  студентка факультету МОП;

46. Руденко І.С. – голова Студентської ради.