Склад Вченої ради академії

1.Коваленко О.Е. – ректор академії, голова Вченої ради,

2.Тарасюк А.П.- перший проректор, заступник голови Вченої ради,

3.Васильєва І.Г. – проректор з науково-педагогічної роботи,

4.Лазарєв М.І. – проректор з наукової роботи,

5.Вілков С.М. -  проректор з науково-педагогічної роботи,

6.Попова Л.А. – гол. бухгалтер академії,

7.Антоненко Н.С.– декан факультету енергетики, енергозберігаючих технологій і автоматизації енергетичних процесів,

8. Коваленко Д.В. – декан факультету міжнародних освітніх програм,

9.Кондратюк О.Л. - декан факультету комп’ютерних і інтегрованих технологій в виробництві та освіті,

10.Коломієць В.В.- керівник навчально-наукового професійно-падагогічного інституту ,

11.Литвин О.О. – декан технологічного факультету,

12.Ярмош О.В. – декан факультету економічних, управлінських та освітніх технологій,

13.Зеленін Г.І. – голова профкому,

14. Агапова М.О.  – вчений секретар,

15.Чалий С.О. – помічник першого проректора,

16.Александров О.В. - зав. кафедрою харчових та хімічних технологій,

17.Британ Ю.М. – зав. кафедрою фізичного виховання,

18.Брюханова Н.О. – зав. кафедрою педагогіки та методики професійного навчання,

19.Гордєєв А.С. – зав. кафедрою інформаційних комп’ютерних і  поліграфічних технологій,

20. Єльникова Г.В. - зав. кафедрою менеджменту,

21. Ілюха М.Г. – професор кафедри харчових та хімічних технологій,

22.Канюк Г.І. – зав. кафедрою теплоенергетики та енергозберігаючих технологій,

23.Купріянов О.В. – доцент кафедри інформаційних комп’ютерних і поліграфічних технологій,

24. Ковалев В.М. – зав. кафедрою економіки підприємств та менеджменту,

25.Людвичек К.В. – директор центру удосконалення підготовки іноземних громадян,

26.Литвин О.М. – зав. кафедрою вищої та прикладної математики,

27.Лунячек В.Е. - зав. кафедрою креативної педагогіки та інтелектуальної власності,

28. Ніколаенко Н.М. -  директор наукової бібліотеки

29. Пантєлєєва І.В. – зав. кафедрою автоматизації енергетичних процесів,

30.Прохорова В.В. – зав. кафедрою економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання,

31.Подоляк О.С. – в.о. завідувача кафедри металорізального обладнання і транспортних систем,

32. Рябчиков М.Л. – зав. кафедрою технологій і дизайну,

33.Резніченко М.К. – зав. кафедрою інтегрованих технологій в машинобудуванні та зварювального виробництва,

34.Рудась В.Г. начальник навчально - методичного відділу,

35.Рубцова Г.С. – начальник відділу кадрів,

36.Соколова І.М. – зав. кафедрою практичної психології,

37.Тріщ Р.М. – зав. кафедрою охорони праці, стандартизації та сертифікації,

38.Тарасенко А.І. – зав. кафедрою фізики, теоретичної та загальної електротехніки,

39.Хорошилов О.М. – професор металорізального обладнання і транспортних систем,

40. Щербіна І.В. – зав. кафедрою філософії, українознавства та політології,

41. Драгун В.В. – аспірант,

42. Альбовський Д.І. – голова студентської ради,

43. Єгорова Є.О.- студентка факультету КІТВО,

44. Ільчук  В.М. – студентка технологічного факультету,

45. Пономарьова Т.В. – студентка факультету ЕУОТ,

46. Радченко О.К.-  студентка МОП факультету.

  1. Комісія з питань організації навчального процесу
  2. Комісія з питань навчально-методичної роботи
  3. Комісія з кадрової роботи
  4. Атестаційна комісія
  5. Комісія з проблем інформатизації та комп’ютеризації
  6. Комісія з зовнішніх зв’язків
  7. Комісія з питань науки
  8. Комісія з питань виховної роботи та студентського самоврядування