В УІПА відбулося засідання підкомісії з професійної освіти

31 січня 2012 року на базі УІПА відбулося засідання підкомісії з професійної освіти (за профілем) Науково-методичної комісії з педагогічної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Крім членів підкомісії на засідання було запрошено представників вищих навчальних закладів України, в яких ведеться підготовка фахівців за  напрямом «Професійна освіта (за профілем)». В цілому 50 учасників засідання представляли 22 ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації та 7 ВНЗ І-ІІ рівня акредитації. Було обговорено низку питань, пов’язаних з результатами роботи підкомісії, удосконаленням нормативної бази інженерно-педагогічної освіти, назрілими проблемами підготовки інженерно-педагогічних кадрів методичного та організаційного характеру. Велику цікавість та  активну дискусію викликали в учасників засідання доповіді голови підкомісії ректора УІПА проф. Коваленко О.Е., заступника голови підкомісії першого проректора з навчальної роботи УІПА доц. Тарасюка А.П., доцентів кафедри педагогіки та методики професійного навчання Брюханової Н.О. та Белікової В.В. Учасниками засідання було ухвалено ряд важливих рішень з обговорюваних питань та відзначена велика користь таких зустрічей для обміну думками та виробки єдиної стратегії вирішення актуальних питань розвитку інженерно-педагогічної освіти.