Персональний склад пі`дкомісії з професійної освіти (за профілем ) (010104)

Президія

КОВАЛЕНКО Олена Едуардівна (голова)

 

ректор Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків), доктор педагогічних наук, професор

ЛАЗАРЄВ

Микола Іванович

(заступник голови)

проректор з наукової роботи Української інженерно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор

ТАРАСЮК Анатолій Петрович (заступник голови)

перший проректор з науково-педагогічної роботи Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків), доктор технічних наук, доцент

УДАЛОВА Олена Юріївна (секретар)

методист вищої категорії відділу педагогічної освіти та підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

КАНЬКОВСЬКИЙ

Ігор Євгенович

завідувач кафедри теорії та методики трудового і професійного навчання Хмельницького національного університету, кандидат технічних наук, доцент

СКВАРОК

Юрій Юліанович

декан інженерно-педагогічного факультету Дрогобицького  державного    педагогічного університету імені Івана Франка,  кандидат технічних наук, доцент

СИДОРЕНКО

Віктор Костянтинович

професор кафедри методики навчання Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ), доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України

ЩЕРБАК Ольга Іванівна

директор Київського професійно-педагогічного коледжу імені                А.С. Макаренка. кандидат педагогічних наук, доцент

 

 

Члени підкомісії

АДАБАШЕВ

Бекір Велішайович

завідувач кафедри професійної педагогіки та інженерної графіки        Республіканського вищого навчального закладу «Кримський інженерно-педагогічний університет» (м.Сімферополь), кандидат педагогічних наук, доцент

БЕНДЕРА

Іван Миколайович

директор Інституту механізації та електрифікації сільського господарства Подільського державного аграрно-технічного університету (м.Кам'янець-Подільський), кандидат технічних наук, доктор педагогічних  наук, професор

БРЮХАНОВА

Наталія Олександрівна

професор кафедри педагогіки та методики професійного навчання Української інженерно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, доцент

БОНДАРЕНКО

Микола Іванович

доцент кафедри професійної освіти та технологій будівництва  Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, кандидат педагогічних наук, доцент

ГУСАРОВ

Олександр

Олександрович

завідувач кафедри менеджменту Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків), кандидат технічних наук, доцент

ДЖЕДЖУЛА

Олена Михайлівна

професор кафедри загально-технічних дисциплін та професійної освіти  Вінницького національного аграрного університету, доктор педагогічних наук, професор

ДЕЙНЕКА

Інна Григорівна

завідувач кафедри легкої і харчової промисловості Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, доктор технічних наук, професор

ЖУКОВ

Сергій Олександрович

завідувач кафедри будівельних конструкцій Криворізького  національного університету, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент академії гірничих наук України

ЖУРАХІВСЬКИЙ Анатолій Валентинович

професор кафедри електричних систем та мереж  Національного    університету  «Львівська політехніка», доктор технічних наук, професор

ІЛЬДІРОВА

Світлана Климентівна

доцент кафедри технології харчування Донецького національного університету економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського, кандидат технічних наук, доцент

ІЛЮХА

Микола Григорович

завідувач кафедри хімії, нафтоорганічного синтезу та хімічних технологій Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків), доктор хімічних наук, професор

КОЗУБ

Юрій Гордійович

завідувач  кафедри   інженерно-педагогічних  дисциплін   Інституту торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат технічних наук, доцент

КУЗЕНКО

Дмитро Васильович

 

доцент кафедри сільськогосподарських машин Львівського національного аграрного університету, кандидат технічних наук, доцент

МАЗУРЕНКО

Антон Станіславович

директор Інституту енергетики і комп’ютерно-інтегрованих  систем управління Одеського національного політехнічного університету, доктор технічних наук, професор 

МЕНЯЙЛЕНКО Олександр Сергійович

проректор з науково-педагогічної роботи Луганського     національного університету імені Тараса Шевченка, доктор  технічних наук, професор

МИРОНЕНКО

Віктор Павлович

завідувач кафедри  дизайну архітектурного середовища Харківського      національного університету будівництва і архітектури, доктор архітектури, професор

МИХАЙЛОВ Олександр Миколайович

завідувач кафедри технології машинобудування Донецького      національного  технічного університету, доктор технічних наук, професор

ПЕРЕРВА

Петро Григорович

декан економічного факультету Національного технічного університету «ХПІ», доктор економічних наук, професор, академік академії економічних наук

РЕЗНІЧЕНКО

Микола Кирилович

завідувач кафедри інтегрованих технологій в машинобудуванні та зварювального виробництва Української інженерно-педагогічної академії, доктор технічних наук, професор

 

РЯБЧИКОВ

Микола Львович

завідувач кафедри технологій і дизайну Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків), доктор технічних наук, професор,

СУПРУН

Наталія Петрівна

завідуюча кафедрою матеріалознавства та технології переробки текстильних волокон Київського національного університету   технологій та дизайну, доктор технічних наук, професор

ТРІЩ

Роман Михайлович

завідувач кафедри охорони  праці, стандартизації і  сертифікації Української інженерно-педагогічної академії, доктор технічних наук, професор

ФЕДОРОВИЧ Володимир Олексійович

професор кафедри інтегрованих технологій машинобудування Національного технічного університету «ХПІ»; доктор технічних наук, професор

ФІДРОВСЬКА

Наталія Миколаївна

доцент кафедри металорізального обладнання і транспортних систем Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків), доктор технічних наук, доцент

ХОБТА

Валентина Михайлівна

завідуюча кафедрою економіки підприємства Донецького національного технічного університету, доктор економічних наук, професор

 

ХОМЕНКО

Віталій Григорович

директор Інституту освітніх інженерно-педагогічних технологій Бердянського державного педагогічного університету, кандидат технічних наук, професор

ЧЕРЕДНІК

Димитрій Леонідович

 

 

перший проректор з науково-педагогічної роботи Харківського національного  університету будівництва і архітектури, кандидат технічних наук, доцент

 

ЧИГАРЬОВ

Валерій Васильович

завідувач кафедри металургії і технології зварювального виробництва   Приазовського державного технічного університету, доктор технічних наук, професор, академік академії інженерних наук