Результати оцінювання роботи викладачів та кафедр академії

Оцінювання роботи науково-педагогічних працівників академії та визначення рейтингу кафедр здійснюється щорічно за підсумками навчального року згідно із затвердженою Вченою радою академії Методикою розрахунку рейтингу кафедр та викладачів Української інженерно-педагогічної академії.

Рейтинг кафедр та результати оцінювання науково-педагогічних працівників за підсумками 2020/21 н.р.

 

Результати оцінювання роботи науково-педагогічних працівників кафедр за підсумками 2019/20 н.р.

Результати визначення рейтингу кафедр за підсумками  2019/20 н.р.