032 Історія та археологія. Краєзнавчо-туристична робота

 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА. Краєзнавчо-туристична робота

Якщо вас цікавить історія різних країн та регіонів, історичне краєзнавство, якщо ви захоплюєтесь подорожами та пам’ятками культури різних епох, запрошуємо опанувати нову освітню програму «Краєзнавчо-туристична робота». Разом із телекомунікаційною індустрією, інформаційними технологіями туризм забезпечує економічне зростання у XXI столітті. Отже, випускники нашої спеціалізації мають багато можливостей для подальшого працевлаштування.

 

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ Бакалавр

ФОРМА НАВЧАННЯ Денна

Кваліфікація Бакалавр історії та археології

Перший рівень

Бакалавр  

Ліцензований обсяг

45 осіб  

 

Кредитів ECTS

240

 

Бюджетні місця

до 5 осіб  

 

Термін навчання

Д - 3 роки 10 місяців  

 

Платне навчання

Д - 15400 грн/рік  

ОПИС ПРОГРАМИ

Загальна вища освіта в галузі гуманітарних наук за спеціальністю «Історія та археологія». Акцент програми зроблений на засвоєння теоретичних знань та формування у здобувачів освіти компетентностей щодо практичної діяльності в напрямі організації краєзнавчо-туристичної роботи, надання екскурсійних та консультаційних послуг, набуття вмінь та навичок для роботи в сфері історико-краєзнавчого туризму.

Передбачено обов’язкові ознайомчі та виробничі практики: археологічна, краєзнавчо-екскурсійна, музейна-етнографічна та краєзнавчо-туристична; практичні заняття з методики організації та проведення екскурсій; можливість навчатися та проходити практику у навчальних закладах інших країн відповідно до угод про співпрацю та обмін студентами.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

• Сфера туристичного бізнесу
• Система освіти
• Органи державної влади та місцевого самоврядування
• Органи публічної інформації та преси
• Аналітично-інформаційні інституції
• Соціальні та культурні заклади
• Рекламні та PR –агенції
• Музеї та архіви

 Обов’язкові дисципліни  Дисципліни за вибором
 • Історичні та соціально-політичні студії
 • Філософсько-українознавчі студії
 • Іноземна мова
 • Вступ до фаху
 • Європейська інтеграція
 • Теоретико-прикладні основи права
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Історія первісного суспільства та основи археології
 • Історія стародавнього світу
 • Історія Західних цивілізацій: рання та модерна історія
 • Історія України
 • Історичне краєзнавство та історія Слобожанщини
 • Історіографія
 • Історія країн Азії та Африки: рання, середньовічна, модерна
 • Історія слов’янських народів
 • Історія туризму
 • Інформаційні та комунікаційні технології
 • Педагогіка
 • Організація туристично-екскурсійної діяльності
 • Нормативно-правове регулювання туристичної діяльності
 • Міжнародний туризм
 • Технології особистісного зростання
 • Економічна теорія
 • Робота в команді
 • Ознайомча археологічна практика
 • Краєзнавчо-екскурсійна навчальна практика
 • Музейна-етнографічна навчальна практика
 • Краєзнавчо-туристична навчальна практика
 
 • Основи етнографії та історична географія України
 • Історична антропологія та соціологія
 • Туристичні ресурси України та світу
 • Країнознавство
 • Іноземна мова професійно-ділового спілкування
 • Ділова іноземна мова
 • Історичне джерелознавство ті спеціальні історичні дисципліни
 • Основи історичного музеєзнавства та
  архівознавства
 • Інструментальне забезпечення E-learning
 • Технології цифровізації управління
 • Загальна та вікова психологія
 • Самовиховання та саморегуляція
  особистості
 • Методика організації краєзнавчо-
  туристичної роботи в закладах освіти
 • Шкільне краєзнавство
 • Історико-культурний туристичний потенціал України
 • Охорона та збереження історико-культурної спадщини в Україні та світі
 • Красномовство у професійній діяльності історика-екскурсовода
 • Фінансові основи туристичної діяльності
 • Етнологія
 • Етносоціальні процеси в сучасному світі
 • Основи освітнього менеджменту
 • Основи галузевого менеджменту
 • Будь-які інші дисципліни з каталогу вибіркових дисциплін УІПА *

 *здобувачі вищої освіти мають право обирати дисципліни вільного вибору з каталогу

вибіркових дисциплін Української інженерно-педагогічної академії

Детальніше про спеціальність можна дізнатися за посиланням

Сторінки кафедри у Facebook