В академії розпочала роботу експертна група з акредитації

 

Сьогодні, 4 листопада, розпочала роботу експертна група з акредитації освітньо-професійної програми "Управління та економіка підприємництва" за спеціальністю 076 "Підприємництво торгівля та біржова діяльність" другого (магістерського) рівня