Перелік дисертацій, захищених у 2011 році за результатами досліджень в інженерно-педагогічній освіті

ПЕРЕЛІК ДИСЕРТАЦІЙ,

ЗАХИЩЕНИХ У 2011 РОЦІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ В ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ

Докторські дисертації

№ З/П

П.І.Б.

Назва дисертації

Керівник

1.

Брюханова

Наталія Олександрівна

Теорія і методика проектування системи педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів

Д.пед.н., проф.

Коваленко О.Е.

(УІПА)

2.

Кайдалова Лідія Григорівна

Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців фармації

Д.пед.н., проф.

Коваленко О.Е.

(УІПА)

3

Горбатюк Роман Михайлович

Теоретико-методичні засади професійної підготовки  майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю

Д.пед.н., проф.

Романишина Л.М.

Кандидатські дисертації

№ З/П

П.І.Б.

Назва дисертації

Керівник

1.

Божко Наталія Василівна

(2010р.)

Методика виробничого навчання майбутніх кравців у ПТНЗ засобами

інтегрованих мікромодулів

Д.пед.н., проф.

Лазарєв М.І. (УІПА)

2.

Чуприна Ганна Петрівна

2010р.

Методика навчання програмних засобів захисту інформації майбутніх інженерів-педагогів

К.т.н., доц. Хоменко В.Г.

(Бердянський ДПУ)

3.

Олійник Юлія Сергіївна

2011р.

Методика тестування знань з електромагнітних перехідних процесів у майбутніх інженерів-електроенергетиків

К.т.н., доц. Хоменко В.Г.

(Бердянський ДПУ)

4.

Рубан Наталія Павлівна

2011р.

Методика креативного навчання майбутніх інженерів процесів і апаратів хімічних виробництв

Д.пед.н., проф.

Лазарєв М.І. (УІПА)

5.

Бачієва Лариса Олександрівна

2011р.

Методика навчання основ наукових досліджень майбутніх фахівців з машин та апаратів хімічних виробництв

Д.пед.н., проф.

Коваленко О.Е. (УІПА)

6.

Зимогляд Наталія Сергіївна

2011р.

Формування та моделювання змісту навчання проектування швейних виробів майбутніх дизайнерів одягу

Д.т.н., проф.

Рябчиков М.Л. (УІПА)

7.

Корольова Наталія Валеріївна

2011р

Формування у майбутніх інженерів-педагогів компетентності з проектування методик навчання електроенергетичних дисциплін

Д.пед.н., проф.

Коваленко О.Е. (УІПА)

8.

Пермінова Анна Василівна

2011р.

Розвиток методик навчання майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю у другій половині ХХ століття

Д.пед.н., проф.

Коваленко О.Е. (УІПА)

9.

Самойлова Катерина Володимирівна Київ, (2011р.)

Формування вмінь з маркетингу освітніх комп’ютерних послуг у майбутніх інженерів-педагогів

Д.т.н., проф. Ашеров А.Т. К.пед.н., доц. Са жко Г.І. (УІПА)

10.

Романовська Олена

Олександрівна Харків (2011р.)

Організаційно-педагогічні умови підготовки конкурентоздатного фахівця в інженерно-педагогічних навчальних закладах

Д.пед.н., проф. Гриньова В.М.  (ХНПУ ім.Г.С.Сковороди)

11.

Грохова Ганна Павлівна

Харків (2011р.)

Формування рекреативної культури майбутніх інженерів-педагогів у процесі професійної підготовки

Д.пед.н., проф. Гриньова В.М.  (ХНПУ ім.Г.С.Сковороди)

12.

Васюченко Павло Вікторович

Харків (2011р.)

Формування професійної компетентності з електротехніки у майбутніх викладачів електроенергетичних дисциплін

К.пед.н., доц.

Пригодій М.А. (Чернігівський НПУ ім.Т.Г.Шевченка)

13.

Резніченко Олена Миколаївна

Харків (2011р.)

Організація поза аудиторної виховної роботи у вищих технічних навчальних закладах України

Д.пед.н., проф.

Золотухіна С.Т.