VI Всеросійська науково-практична конференція «Інноваційні процеси в освіті стратегія, теорія і практика розвитку»
 

11-14 листопада 2013 року в м. Єкатеринбурзі на базі Російського державного професійно-педагогічного университету пройшла VI Всеросійська науково-практична конференція «Інноваційні процеси в освіті стратегія, теорія і практика розвитку». Основною метою конференції було  обговорення наукових проблем і практики  інноваційного розвитку різного рівня освітніх систем. Свою думку з цих проблем заявили  22 співробітника нашої академії, представивши тези. Безпосередньо у конференції взяла участь д.пед.н. Л.В. Штефан, яка зробила доповідь на секції, де розглядались питання ролі екологічної і ноосферної освіти та  здоров’язбереження підростаючого покоління в розвитку соціокультурного простору регіону.