015.38 Професійна освіта (Транспорт)

Потреба у пересуванні людей і перевезенні вантажів постійно зростає, відповідно зростає попит на фахівців у сфері транспорту, без яких вирішення завдань, пов’язаних із розвитком автосервісу і зі збільшенням виробництва автомобілів, неможливе.

Сучасний автомобільний сервіс – це високотехнологічне виробництво, що має спеціалізоване програмне забезпечення і з кваліфікованим персоналом.

Викладачі УІПА навчають останнім інноваціям у сфері транспорту, інформаційних технологій, як адаптувати технології сервісу, що імпортуються, до умов нашого ринку.

Наші студенти проходять практичну підготовку:

− у навчально-науковому центрі УІПА;

− на провідних підприємствах міста;

− у навчальних закладах профтехосвіти, а на етапі навчання в магістратурі – у закладах вищої освіти.

Випускники цієї спеціальності можуть працювати:

− у системі освіти (на посадах майстрів виробничого навчання та викладачів спеціальних дисциплін);

− на будь-яких підприємствах, де використовується транспорт (а різні види транспорту використовуються практично в усіх галузях промисловості).