015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)

Випускники мають подвійну спеціалізацію в області комп’ютерних технологій: інженерну та педагогічну. З одного боку, мають навички роботи з інформаційними технологіями та комп’ютерними засобами, а з іншого боку, здатні передати свої знання учням шкіл, професійно-технічних навчальних закладів, ліцеїв, технікумів. Після закінчення спеціальності можна працювати в галузі освіти, а також ІТ-сфері:

− системним адміністратором;

− інженером-програмістом;

− фахівцем з розробки та тестування програмного забезпечення;

− фахівцем з розроблення комп’ютерних програм;

− фахівцем з комп’ютерної графіки та дизайну.

На кафедрі викладають курси з сучасних мов програмування С ++, PHP, С #, Java, JavaScript, Pyton, HTML, SQL, студент набуває навички роботи в середовищах програмування Visual Studio, Android Studio.

Навчання поєднує заняття як у сучасних комп’ютерних класах, так і в дистанційному режимі в системі Moodle. Студент під час навчання проходить 2 виробничі та 2 технологічні практики. Є можливість проходити практику закордоном – у Польщі, Болгарії та інших країнах.

Детальніше про спеціальність можна дізнатися за посиланням