241 Готельно-ресторанна справа

Підготовка здобувачів спрямована на формування конкурентоспроможних висококваліфікованих, соціально мобільних фахівців, спроможних на основі сформованих у процесі навчання загальних і спеціальних компетентностей ефективно вирішувати завдання організації та координації бізнес-процесів діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.

Основною метою освітнього процесу здобувачів вищої освіти цієї спеціальності є набуття фундаментальних теоретичних знань, прикладних навичок та умінь вирішувати професійні та наукові завдання в організаційній та виробничо-технологічній діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу, вивчення і впровадження передового досвіду, нової техніки і технологій. Фахівці з готельно-ресторанної справи користуються значним попитом на сучасному ринку праці як в Україні, так і закордоном.

Детальніше про спеціальність можна дізнатися за посиланням