242 Туризм

Підготовка майбутніх фахівців орієнтована на формування кваліфікованих фахівців туристичної сфери, спроможних працювати у туристичних підприємствах та їх структурних підрозділах; застосовувати навички та вміння в діяльності суб’єктів туристичного ринку та в організації туристичної діяльності певної території (держави, регіону, міста); розробляти інноваційний туристичний продукт і впроваджувати нові конкурентоздатні технології виробництва і надання високоякісних послуг, враховувати і застосовувати у практичній діяльності принципи і закономірності формування та функціонування різних підприємств і установ у сфері туристичних послуг.

Детальніше про спеціальність можна дізнатися за посиланням